Právní služby

   

Občanské právo:

 • sepisování návrhů, smluv a žalob
 • zastoupení před soudy
 • právo nemovitostí (převody, zápisy do katastru)
 • správa majetku
 • vymáhání pohledávek
 • advokátní úschovy
 • vypořádání dědictví
 • darovací smlouvy

Rodinné právo:

 • sepisování smluv o vypořádání majetku, předmanželské smlouvy
 • sepisování návrhů ve věcech rozvodu, péče o děti a výživné
 • zastoupení před soudy

Obchodní právo:

 • sepisování návrhů , smluv a žalob
 • zastupování před soudy
 • vymáhání pohledávek
 • zakládání, změny obchodních společností, zápisy do obchodního rejstříku

Pracovní právo:

 • řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • sepisování návrhů, smluv a žalob
 • zastoupení před soudy

Trestní právo:

 • zastupování obviněných/obžalovaných před soudy
 • řešení přestupků
 • zastupování poškozených

Správní právo:

 • sepisování návrhů , smluv a žalob
 • zastupování před správními orgány a soudy

Autorské právo:

 • přihlašování ochranných známek
 • sepisování připomínek a námitek
 • zastupování před ÚPV

 

Čapek Jaroslav, Mgr., advokátní kancelář